lunes, 22 de febrero de 2010

Cuarta páxina

Gústame pouco


Que pouco me gusta toda esta historia!

Xa son moi vella para aprender.

Estou no inverno da vida. Vamos, nos últimos

anos da miña vida.


Estamos enredando e eu nacín noutra era e isto non é o meu. Estou a anos luz das novas tecnoloxías.